به اتریش خوش آمدید!

این کتاب راهنما حاوی معلومات ابتدایی در مورد زندگی در اتریش می باشد.

در اینجا، شما سوالات متعددی را خواهید یافت که توسط مهاجرین بعد از رسیدن به اتریش سوال شده است – جواب آنها نیز ذکر شده است.

مردم در اتریش چطور در کنار یکدیگر زندگی میکنند؟ مردان و زنان چه وضعیتی دارند؟ در مورد مکتب و کلاس های آمادگی مکتب باید چه بدانید؟ مردم اتریش مطابق قانون زندگی میکنند و شما نیز باید آن قوانین را رعایت نمایید. بعضی اوقات، اگر چه، آنها مقرراتی را رعایت میکنند که توسط تمامی مردم پذیرفته شده نیست. و بعضی معلومات به شکل نکات مشورتی است که میتواند زندگی شما را آسانتر نماید.

ما امیدواریم که رسیدن شما به اتریش یک تجربه مثبت باشد. چه شما به کشور مادری خود برگردید یا اینکه زندگی جدید خود را اینجا بسازید – شما در ماه ها یا سالهای آینده بخشی از اتریش هستید!

Univ.-Prof. DDr. Gerald Schöpfer
رئیس, صلیب سرخ اتریش