موبایل برای من

من یک موبایل دارم. باید چی چیزهایی را بدانم؟

احتمالا موبایل شما حاوی معلومات خصوصی است. بر علاوه، هر کسیکه موبایل شما را پیدا یا سرقت نماید، میتواند تماس تلفونی بگیرد و از دیتای موبایل شما استفاده نماید. موبایل خود را با رمز چهار رقمی محافظت نمایید! در مورد اینکه چی کسی باید شماره شما را داشته باشد و چی کسی نداشته باشد فکر نمایید.

من به یک شماره سهوا تماس گرفتم و چندین یورو را برای هر دقیقه پرداخت کردم.

یک تماس به شماره های ارزش افزوده بسیار بیشتر از یک تماس تلفونی عادی هزینه دارد. در زمان دایر نمودن این چنین شماره ها، ممکن است به آسانی اشتباه نمایید. شما میتوانید از شرکت موبایل خود بخواهید تا این شماره ها را مسدود نماید. شما میتوانید این کار را خودتان در بعضی موبایل ها نیز انجام دهید.

آیا به یک تلفون موبایل نیاز دارم؟

تقریبا تمام افراد از طریق موبایل قابل دسترسی می باشد. اکثریت مردم دیگر انتظار ندارند تا کسی از طریق موبایل یا انترنت قابل دسترس نباشد. در بسیاری موارد، انتظار میرود تا به سرعت به تماس های تلفونی، پیام کوتاه یا دیگر پیام ها جواب بدهید.

در زمان خرید موبایل، چی مواردی دارای اهمیت می باشد؟

بر علاوه قیمت موبایل، تماس های تلفونی، پیام و دیتا انترنت شامل پرداخت فیس میشود. بعضی اوقات، یک فیس سالانه بنام (فیس خدمات نرخ-قطعی) نیز موجود است. یک سهم در قیمت شامل میشود؛ یک سهم هزینه اضافی دارد.

اگر یک قرارداد موبایل را امضاء نمایم، هزینه موبایل بسیار کم یا هیچ میشود. آیا این ارزان نیست؟

یک قرارداد موبایل به مدت 2 یا حتی 3 سال ادامه پیدا میکند. خریدن یک موبایل قراردادی هیچ چیزی غیر از یک قرضه نیست. برای هزینه موبایل بسیار کم یا هیچ چیزی پرداخت نمی کنید اما بصورت قرضه پول آنرا پرداخت خواهید کرد، که بصورت ماهوار بیشتر تمام میشود. با داشتن یک موبایل پیش پرداخت، قبض آسانتر است.

چی چیزهایی در یک موبایل قراردادی یا کارت پیش پرداخت شامل می باشد؟

هر دو موبایل قراردادی و کارت پیش پرداخت شامل دقیقه برای مکالمه، پیام کوتاه یا دیتای انترنت می باشد. زمانیکه استفاده از این خدمات بیشتر شود، هزینه آن افزایش می یابد. از طریق انترنت میتوانید چک کنید که تا به حال چقدر را استفاده کرده اید. اما اینکار وقت گیر است و اکثریت مردم آنرا فراموش میکنند. به همین خاطر باید شرکتی را انتخاب کنید که نسبت به استفاده شما از دیتا برایتان قبل از ختم آن هشدار دهد و ارزانترین قیمت را پیشنهاد نماید (مثال: "شما 90% حجم دیتای خود را استفاده کرده اید. ما میتوانیم حجم دیتای شما را در بدل 5 یورو در این ماه افزایش دهیم.") یا میتوانید یک سیم کارت پیش پرداخت را خریداری نمایید. شما این کارت های پیش پرداخت را از اکثریت دکان ها تهیه میتوانید، اگر چه باید "چارچ کردن" آنرا سر وقت تعیین شده ادامه دهید.

قرارداد من باید شامل چه تعداد پیام کوتاه رایگان باشد؟

این بستگی به تعداد پیام هایی دارد که می نویسید. بطور کلی، از پیام کوتاه کمتر استفاده میشود، زیرا مردم بیشتر از خدمات پیام رسانی مانند واتس آپ یا فیسبوک بیشتر استفاده می نمایند. آنچه شما در این خدمات پیام رسانی می نویسید به عنوان یک پیام کوتاه محاسبه نمیشود، بلکه در قسمت مصرف دیتای شما اضافه میگردد. زمانیکه چیزی را در فیسبوک یا واتس آپ یا تویتر می نویسید، متوجه باشید که چی پست می کنید و چه کسانی میتواند آنرا بخواند.

اگر یک قرارداد موبایل را برای بیش از مدت 2 سال داشته باشم، آیا بعد از آن کمتر پرداخت خواهم کرد؟

نخیر! اگر حداقل دوره قرارداد منقضی شده باشد، هزینه موبایل شما "پرداخت شده" است. اما بر خلاف قرضه، قرارداد موبایل ادامه پیدا می کند، و شما باید به پرداخت فیس ماهوار بالا ادامه دهید. دوره اطلاعیه معمولا 3 ماه است. اکثریت مردم فراموش میکنند تا قرارداد را سر وقت فسخ نمایند. نکته: زمانیکه موبایل را می خرید، یادداشت نمایید تا قرارداد را بعد از گذشت 18 ماه فسخ یا تغییر دهید. تاریخ فسخ را در آخرین روز تقویم بنویسید و بعدا آنرا به تقویم سال بعد انتقال دهید.