انرژی برای من

چگونه برای اشتراک برق و گاز راجستر کنم؟

امضا قرارداد با تامین کننده انرجی: هنگامی که به یک خانه جدید اسباب کشی میکنید، اولین کار پیدا کردن یک کمپنی تامین کننده انرجی است. با تماس مستقیم با کمپنی مورد نظر میتوانید با تامین کننده قرارداد ببندید. بیشتر تامین کنندگان امکان تنظیم قرارداد به صورت انترنتی را نیز ارائه میکنند.

نوت مهم: برای این که نقل مکان به خانه جدید بدون مشکل انجام شود، بهتر است حداقل دو تا سه هفته قبل از کوچ کشی، قرارداد تامین انرجی را منعقد کنید. کمپنی توزیع کننده برای این که بتواند نام شما را در سیستم شبکه تامین کننده برق راجستر کند، ضرورت به یک نسخه قرارداد معتبر از جانب شما دارد.

امضا قرارداد برق: تامین کننده انرجی، به طور اتوماتیک نام شما را در سیستم شبکه برق راجستر میکند. سپس از جانب کمپنی شبکه توزیع برق یک قرارداد دریافت میکنید که باید آن را امضا کنید. بقیه کارها را کمپنی تامین کننده انرجی برای شما انجام خواهد داد.

نوت مهم: در کنار کمپنی تامین کننده انرجی، کمپنی شبکه برق نیز وجود دارد. از طریق این شبکه، انرجی به خانه شما میآید. در هر ایالت فقط یک کمپنی شبکه برق وجود دارد که به خانه شما اختصاص پیدا میکند. برخلاف تامین کننده انرجی، شما نمیتوانید کمپنی شبکه برق را به طور آزادانه انتخاب کنید.

در خانه من سیستم گرمایش مرکز گرمی (یا سیستم گرمایش غیر مرکزی) وجود دارد، چه طور میتوانم برای دریافت خدمات راجستر کنم؟

قرارداد مصارف گرمایش و آب گرم چه طور تنظیم شدهاند. چندین امکان وجود دارد. در صورتی که قرارداد انرجی ضروری باشد، برای دریافت معلومات بیشتر به کمپنی تامین کننده انرجی در منطقه خود مراجعه کنید.

چطور میتوانم تامین کننده انرجی خود را پیدا کنم؟

در اتریش میتوانید آزادانه انتخاب کنید که از کدام کمپنی میخواهید انرجی را خریداری کنید. تعداد زیادی کمپنیهای تامین کننده انرجی وجود دارند. کمپنی تامین کننده انرجی تاریخ دقیق زمان تحویل انرجی گاز یا برق را به شما اطلاع خواهد داد.

در صورتی که در خانه بمانید و تنها تامین کننده انرجی را عوض کنید، به طور پیوسته انرجی شما تامین خواهد شد: کمپنی تامین کننده فعلی شما تا زمانی که کمپنی جدید کار خود را شروع کند، انرجی مورد ضرورت شما را تامین خواهد کرد.

سایت انترنتی e-control، که متعلق به یک اداره مستقل تفتیش در اتریش است، شما را در این خصوص مطلع میسازد.

دستگاه اندازهگیری (مِتر) وجود ندارد

برای تامین و محاسبه مصرف انرجی به متر ضرورت است. در صورت ضرورت به متر، باید با یک کمپنی الکترونیک مجاز (برای شبکه برق) و یا نصاب مجاز (برای شبکه گاز) به تماس شوید و تقاضای نصب متر را ارائه دهید.

نوت مهم: برای این منظور، کمپنی منتخب شما راهنماییهای مورد ضرورت را به شما ارائه میدهد. لطفاً از قبل با صاحب خانه و یا مالک در خصوص مصارف مربوطه هماهنگی لازم را انجام دهید.

چه طور مصرف انرجی را پرداخت کنم؟

انرجی مصرفی در یک سال به بخشهای خردتر تقسیم میشود. مبلغ جمع این مصارف معادل مصرف مصرفی یک سال میشود. این مصارف را میتوان به صورت ماهیانه و یا با توافق با تامین کننده انرجی پرداخت کرد. بهترین حالت پرداخت ماهیانه است: مبالغ کمتر و به صورت منظم.

کمپنی تامین کننده انرجی در پایان سال مصرفی به شما بیل ارائه میکند. این بیل معلومات مورد ضرورت در خصوص میزان مصرف و مصارف را در اختیار شما قرار میدهد. از مصارف کلی محاسبه شده در این بیل، مبالغ پرداختی شما در طول سال کم میشود. مبلغ پرداختهای ماهیانه برای سال مصرفی بعدی مجدداً محاسبه خواهند شد. زمان محاسبه بیل از زمان مترخوانی آغاز شده و ارتباطی به سال تقویمی ندارد.

در خصوص شیوه پرداخت، میتوانید با کمپنی تامین کننده انرجی توافق کنید. به طور معمول شیوه پرداخت به صورت پرداخت بانکی، پستی و نقدی میباشد. اکثر تامین کنندگان پرداخت بانکی را ترجیح میدهند.

آیا تمام هزینه انرجی در کرایه لحاظ شده است؟

به طور معمول هزینه انرجی در کرایه لحاظ نمیشود. در خصوص قرارداد کرایه، موارد را میتوانید از صاحب خانه جویا شوید. بیل ها و مصارف انرجی از طرف تامین کننده و یا کمپنی شبکه برق به شما ارائه میشود.

در صورتی که مصارف انرجی در کرایه لحاظ شوند، یک مورد استثنایی است. در این صورت، این موارد باید دقیقاً در قرارداد اجاره ذکر شوند. لطفاً هنگام قرارداد با موجر، این موارد را مشخص کنید.

مصرف انرجی به چه مواردی بستگی دارد؟

مصرف انرجی شما شامل برق و انرجی برای گرمایش خانه و آب گرم مصرفی (به عنوان مثال: برق، گاز یا مرکز گرمی) میشود. میزان مصرف انرجی شما به موارد زیر بستگی دارد:

 • مساحت خانه/تعمیر
 • کیفیت مواد ساختمانی به کار رفته از لحاظ (جنس و میزان عایق انرجی)
 • نوع سیستم گرمایش
 • تعداد و نوع دستگاههای برقی در منزل (به عنوان مثال: تلویزیون، یخچال، مایکروفر)
 • عادات زندگی و تعداد افراد در خانه

میزان مصرف انرجی شما ذریعه دستگاههای اندازهگیری (متر) محاسبه میشود. برای این کار، عدد قبلی کنتور با عدد فعلی نمایش داده شده، مقایسه میشود. تفاوت این دو مقدار میزان مصرف انرجی را مشخص میکند.

میزان مصرف انرجی بر حسب کیلووات ساعت (kWh)  محاسبه میشود. میزان مصرف گاز بر حسب متر مکعب از متر خوانده میشود اما به کیلووات ساعت تبدیل میشود.

برای خواندن کنتور سه امکان وجود دارد:

 • کمپنی تامین کننده میزان مصرف را از کنتور قرائت میکند.
 • شما کنتور را قرائت میکنید و معلومات را در اختیار تامین کننده قرار میدهید.
 • در صورتی که هیچ میزان قرائت شده از متر وجود نداشته باشد، تامین کننده میزان مصرف را تعیین میکند.

در سیستم مرکز گرمی نیز این اندازهگیریها میزان مصرف شما را مشخص میسازد. میزان دقیق مصرف ذریعه نماینده کمپنی تامین کننده انرجی در محل زندگی شما قرائت میشود.

چه قوانینی را باید رعایت کرد؟

 • انرجی با ارزش و گران است. مصرف صحیح و صرفه جویی انرجی از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین تنها به اندازه که ضرور دارید انرجی مصرف کنید.
 • توجه داشته باشید که بیل انرجی را به موقع پرداخت کنید. در این صورت از مشکلات و مصارف اضافی جلوگیری میکنید.
 •   در خصوص مصارف پرداخت نشده انرجی، قرارداد از تامین کننده انرجی حمایت میکند. در این موارد به شما در خصوص پرداخت بیل اخطار داده میشود. در صورت رعایت نکردن مفاد قرارداد، کمپنی تامین کننده، انرجی تحویلی به شما را قطع میکند.
 •     فراموش نکنید که در وقت کوچ کشی و ترک خانه باید قرارداد انرجی را باطل کنید. در زمان مناسب، به کمپنی تامین کننده انرجی اطلاع دهید. بهتر است به صورت تلیفونی با کمپنی تامین کننده انرجی به تماس باشید. شما میتوانید تمام معلومات مورد ضرورت را دریافت کنید.

چگونه میتوانم در مصرف انرجی صرفهجویی کنم؟

چند نوت خرد وجود دارد که با رعایت آنها میتوانید در مصرف انرجی صرفهجویی کنید.

گرمای مطبوع به جای مصرف بیش از اندازه

 •     در هنگام گرم کردن خانه در شب تمام پردهها، پردههای کرکرهای و دریچههای نورگیر کلکین ها را ببندید. این کار تا 15 %  از مصرف گرما را کاهش میدهد.
 • فرنیچر را در کنار رادیاتور شوفاژ قرار ندهید تا هوای گرم بتواند در تمام فضا جریان داشته باشد.
 • میزان 1°C دمای کمتر در اتاق، باعث 5-7 % کاهش مصرف گرما میشود. در هنگام شب، دمای اتاق را چند درجه پایینتر نگه دارید.
 •     روزانه 3 تا 4 بار هر بار به میزان 5 دقیقه، با باز کردن کامل کلکین ها، هوای اتاق را تهویه کنید. با نیمه باز گذاشتن دائم کلکین ها، بیشتر از آن که هوای تازه به داخل بیاید گرما خارج خواهد شد.
 • در اتاقهایی که گرمای کمتری دارند، دروازه ها را ببندید تا گرمای هوا در بقیه فضا کم نشود.

آشپزی صحیح و صرفه جویانه غذا

 • گذاشتن در دیگ، تا میزان 50 % در مصرف انرجی صرفهجویی میکند.
 • وسایل خرد مانند چاینک، مایکروفر و تخم پز، برای میزان کم غذا استفاده میشوند.
 • باز کردن دروازه فر تا 3 بار در یک ساعت، باعث افزایش مصرف انرجی به میزان 10 % میشود. خاموش کردن فر و استفاده از گرمای موجود در آن، به میزان 20 % در مصرف انرجی صرفهجویی میکند!
 • قفسههای فریزر را به طور مرتب از یخ پاک کاری کنید و مواد غذایی یخزده را در یخچال بگذارید تا یخ هایش آب شوند.

داشتن لباسهای تمیز، ضرورت به خرج پول زیاد ندارد

 • با استفاده از پودرهای کالاشویی مدرن امروزی، حتی در دمای پایین آب، میتوان لباسها را تمیز شست.
 • از حداکثر ظرفیت ماشین کالا شویی استفاده کنید. دوبار استفاده از ماشین کالا شویی با نیمی از ظرفیت، بیشتر از یک بار در حالت ظرفیت کامل، انرجی مصرف میشود.
 • برای لباسهایی که زیاد چرک نیستند، میتوانید از مرحله پیش شست شو در ماشین کالاشویی صرفهنظر کنید.

 

تهیه شده ذریعه Wien Energie