همزیستی برای من

قواعد خانه چیست؟

قواعد خانه در بعضی ساختمان ها نوشته است. آنها تصریح می نمایند که چی مجاز است و چی ممنوع است و ساعات خاموشی کدام ساعات است که باید رعایت گردد. اگر هیچ قواعدی در مورد خانه موجود نباشد، ساعات خاموشی قانونی از ساعت 10 شب الی 6 صبح است. بعضی اوقات ساعات خاموشی از ساعت 12 چاشت الی 3 بعد از ظهر، تمام روز یکشنبه و رخصتی های عمومی نیز می باشد. این به معنای آن نیست که شما کاملا بی صدا باشید. اما صداهای بلند (حفاری، چمن زنی...) ممنوع است.

من باید چی کارهایی را انجام دهم تا مطمین شوم که بنا به دلایل غلط در بین عموم مردم فرض نشوم؟

در اتریش، حریم خصوصی مورد احترام است. سر و صدا و جنجال در اماکن عمومی مضموم است. در تشناب ها، کاغذهای استفاده شده داخل کمد تشناب انداخته میشود و فلش باید زده شود. با آن وجود، محصولات بهداشتی زنان نباید داخل تشناب انداخته شود. سطل ها و همچنین پلاستیک های مخصوص برای این مواد بهداشتی وجود دارند که میتوانید در آن بیاندازید.

تشناب های عمومی در شهر وجود دارند. اغلبا باید مقداری پول برای استفاده از آن بپردازید. تشناب رفتن در بیرون (مانند پارکها یا پارکینگ موتر) ممنوع است.

در صورت وقوع حالت عاجل، باید چی اقدامی نمایم؟

در اتریش، هر فرد بزرگسال مکلفیت دارد تا در حالت عاجل زمانیکه یک شخص دیگر در خطر است، کمک نماید. شما فقط باید در حالتی کمک نمایید که خود را به خطر نیاندازید. اگر کمک نکنید یک جرم قابل مجازات است. این موضوع در ترافیک سرک و همچنین در زندگی عمومی اعمال میگردد.

آیا اجازه دارم تا در سرک تف نمایم؟

این عمل ممنوع نیست اما به عنوان یک رفتار بد محسوب میگردد (حتی اگر یک اتریشی مرتکب آن شود). همچنین پاک کردن بینی در "ملاء عام" خوب نیست – اگر باید بینی خود را پاک کنید، باید از یک دستمال استفاده کنید.

اگر باید هدسه بزنید یا سرفه کنید، لطفا بازوی خود را جلو صورت خود قرار دهید. این کار از اذیت شدن دیگران جلوگیری میکند و دستان شما را پاک نگه میدارد.

آیا میتوانم در ملاء عام تماس تلفونی بگیرم؟

بله، اگر در زمان پروسه تماس مزاحم دیگران نشوید. در اماکن شریکی با دیگران (مانند اتاق های انتظار)، در اتوبوس یا قطار، انجام مکالمات با صدای بلند بی ادبی محسوب میگردد – اگر حتی اتریشی ها این کار را انجام دهند. تماس تلفونی را با صدای پایین انجام دهید تا مزاحم دیگران نشوید.

با همسایگان خود چگونه رفتار نمایم؟

این رفتار کاملا متغییر است. شما با اشخاصیکه در کنار هم زندگی می کنید و یکدیگر را بصورت مکرر یا روزانه ملاقات می کنید، احوال پرسی می نمایید، حتی اگر آنها جواب شما را ندهد. اکثریت همسایه ها بخوبی با یکدیگر کنار می آیند و به یکدیگر کمک میکنند. شما پست همسایه خود را دریافت می نمایید، در زمانیکه خانه نیستند مواظب آپارتمان آنها هستید، و بعضی اوقات با آنها قهوه می نوشید. ما امیدواریم تا با همسایگان خود همزیستی خوش آیندی داشته باشید! زمانیکه به یک آپارتمان جدید نقل مکان می کنید، خود را به همسایه های جدید خود معرفی نمایید!

در کجا اشتراک میتوانم؟

زندگی اجتماعی میان همکاران وظیفوی، کلب های ورزشی و دیگر انجمن ها بصورت مکرر انجام میشود. انجمن ها و گروههای زیادی هستند که از اعضای جدید استقبال می نمایند. صلیب سرخ همیشه در جستجوی همکاران داوطلب می باشد. زمانیکه در یک انجمن عضو می شوید، اشخاص جدید را ملاقات می نمایید و دانش خود در مورد آلمانی را بهبود می بخشید.