مساوات برای همه

به زنان چطور نزدیک شوم؟

در اتریش، بی حجاب بودن زنان در سرک ها امری معمول است. این کار به این معنی نیست که آنها تمایل به لمس شدن یا صحبت داشته باشند. بر خلاف آن، نزدیک شدن به زنان بدون رضایت آنها نه تنها غیر مودبانه محسوب میشود؛ بلکه ممکن است به عنوان اذیت و آزار جنسی پنداشته شود و موجب یک جرم دارای مجازات گردد. با آن وجود، دست دادن با مردان و زنان حین احوال پرسی امری معمول است. در صورتیکه در زمان احوال پرسی با مردان دست دهید اما از دست دادن با زنان اجتناب کنید، این کار بی ادبی محسوب میشود.

آیا زنان در اتریش میتوانند کدام مسلکی را انجام دهند؟

بله. در اینجا هیچ تفاوتی میان مردان و زنان وجود ندارد. هیچ شخص نمیتواند بخاطر جنسیت شخص مسول یک دفتر، مکتب، دکان یا میخانه از صحبت کردن با آن شخص اجتناب ورزد.

آیا خانم من همان کاری که من میگویم باید انجام دهد؟

نخیر، مردان و زنان از حقوق مساوی در اتریش برخوردار هستند. مردان نمیتوانند به زنان تحت هیچ وضعیتی در زندگی انجام کاری را امر نمایند؛ حتی در زندگی زناشویی؛ مردان نمیتوانند هیچ مقرراتی را در مورد نحوه پوشش زنان وضع نمایند. هر دو والدین معمولا حق بزرگ کردن اطفال را دارند.

آیا میتوانم زنان و اطفالی که اعضای فامیل یا از دوستان نزدیک من نیستند را لمس نمایم؟

لمس کردن زنان و اطفال غریبه در اماکن عمومی امری نامطلوب است. این کار میتواند به عنوان آزار و اذیت جنسی محسوب شود. تنها استثنی این مساله دست دادن در زمان احوال پرسی با اشخاص آشنا است. اگر کسی به طرف شما دست دراز کند و شما دست ندهید، این کار بی ادبی محسوب میشود.

آیا همجنس گرایی در اتریش مجاز است؟

تمایلات جنسی یکی از حقوق بنیادین هر شخص است. مردان و زنان خودشان تصمیم می گیرند که چطور غریزه جنسی شان را ارضاء نمایند.

هر گونه رابطه جنسی، حتی میان دو مرد یا دو زن مجاز است...
... اگر هر دو طرف بالای سن 14 سالگی باشند.
... اگر یک طرف حداقل 13 ساله باشد و طرف دیگر حداکثر سه سال بزرگتر باشد.
... و اگر با توافق دو طرفه باشد.