حقوق و واجبات من

حقوق اطفال چیست؟

اطفال دارای حقوق تحصیلات و مراقبت صحی هستند. آنها از حق محافظت در مقابل خشونت برخوردار هستند. بطور مشخص زنان و اطفال در مقابل خشونت محافظت شده هستند. در اتریش لت و کوب اطفال در اماکن عمومی، مراکز آمادگی مکتب یا مکتب یا در خانه ممنوع است. اشخاصی که همسران یا اطفال شان را مورد لت و کوب قرار میدهند، مرتکب یک جرم قابل مجازات شده اند. از سن 7 سالگی، اطفال اجازه انجام خریدهای کوچک، دریافت نامه و تصمیم گیری در مورد نحوه مصرف پول جیبی شان را دارند.

چه زمانی یک شخص به سن قانونی میرسد؟

در سن 16 سالگی، اتریشی ها واجد شرایط رای دهی میشوند و افراد خارجی حق محدود در مورد رای دهی دارند. در سن 18 سالگی، زنان و مردان به سن قانونی میرسند و به لحاظ قانونی کاملا دارای صلاحیت میشوند. ازدواج قبل از سن 18 سالگی در اتریش امری معمول نیست و بطور عمومی توسط قانون منع شده است. هر شخص میتواند همسر خود را انتخاب نماید؛ ازدواج های اجباری ممنوع است.

چه مذاهبی در اتریش وجود دارد

حدودا 6 میلیون مردم کاتولیک هستند؛ تقریبا 380,000 پروتیستانت و 340,000 مسلمان وجود دارد. حدودا یک میلیون اتریشی فاقد مذهب هستند. مذهب یک مساله خصوصی است؛ تغییر در مذهب ممکن است و همچنین میتوان به هیچ مذهبی وابسته نبود. اماکن عبادت هر مذهب (کلیساها، مساجد، کنیسه ها) مورد احترام می باشند. هیچکس، به شمول مهاجرین، کدام چیزی را علیه نژاد یا گروه های مذهبی حمل یا سخنرانی های تنفیری را برگزار نمیتواند.

چه نوع گوشت هایی در اتریش مصرف میشود؟

اتریشی ها بسیار گوشت خوک، و هچنین گوشت گاو، مرغ، فیل مرغ و گوسفند می خورند. همیشه میتوانید سوال کنید که داخل غذا چه گوشتی دارد. در بعضی موارد، داخل گوشت خرد شده نیز گوشت خوک موجود است. با آن وجود، شما همچنین میتوانید از قصابی (=دکان قصابی) فقط گوشت گاو خرد شده سفارش دهید.

آیا در اتریش اجازه نوشیدن الکل را دارید؟

از سن 16 سالگی به بعد، شما میتوانید شراب و آبجو بنوشید. در وین، اتریش سفلی و بورگینلند، شما اجازه نوشیدن نوشیدنی های سخت تر را از سن 16 سالگی نیز دارید؛ در ولایات فدرالی دیگر شما باید 18 ساله یا بالاتر باشید تا اینکار را انجام دهید. اکثریت مردم در اوقات غروب آفتاب شراب یا آبجو می نوشند. اما ننوشیدن الکل به همان میزان عادی است. اکثریت مردم در اتریش هیچگاهی الکل نمی نوشند. شما نباید هیچگاهی زمانیکه بیرون از منزل یا حین رانندگی موتر یا بایسکل هستید، الکل بنوشید.

اشخاص جوان تا چه مدت اجازه بیرون بودن را در اوقات شامگاهی دارند؟

این مورد در هر ولایت فدرالی متفاوت است. الی سن 14 سالگی، شما میتوانید در هر جایی از اتریش الی ساعت 10 بعد از ظهر باشید. از سن 16 سالگی به بعد هیچ محدودیتی وجود ندارد.

در کدام اماکن اجازه سیگار کشیدن دارید؟

سیگار کشیدن از سن 16 سالگی به بعد مجاز است. با آن وجود، در بسیاری از میخانه ها و ساختمان های عامه ممنوعیت وجود دارد؛ در بعضی از آن ساختمان ها، محلات مخصوص سیگار کشیدن وجود دارد. سیگار کشیدن در کنار اشخاص غیر سیگاری، مشخصا زنان باردار و اطفال امری ناپسندیده است.